2023 m. gegužės 19 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą.

Ataskaitoje apibendrinta informacija apie 2017-2022 m. įgyvendintus projektus, projektų veiklas ir tikslines grupes, kurioms įgyvendinti projektai. Iš viso per šešis metus įgyvendinti 20 Varėnos miesto vietos veiklos projektų. Su visu įgyvendintų projektų sąrašu galima susipažinti čia.

Dokumente taip pat pateikiama informacija apie pagrindinius iššūkius, su kuriais susidūrė Varėnos miesto VVG įgyvendindama strategiją, informacija apie ES lėšų įsisavinimą pagal veiksmus. Daugiau ES lėšų, kaip ir planuota, panaudoti įgyvendinant įvairias socialines veiklas ir iniciatyvas, į jas įtraukiant neįgalius, nepasiturinčius, senyvo amžiaus asmenis, daugiavaikes ir nepasiturinčias šeimas, globojamus vaikus ir pan. Kituose Strategijoje suplanuotuose veiksmuose lėšų buvo skirta ir ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų mokymui ir jauno verslo rėmimui.

Dokumente galima rasti ir duomenis apie asociacijos veiklą (narių, valdybos pokyčius) bei informaciją apie vykdytas Strategijos viešinimo veiklas.

Su ataskaita galite susipažinti čia.

Su galutinės ataskaitos pristatymu galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.