Europos socialinio fondo agentūra kartu su Vidaus reikalų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Teikti paraiškas gali miestų vietos veiklos projektų rezervinių projektų pareiškėjai, kurių projektai buvo perkelti į siūlomų finansuoti miesto vietos veiklos grupės projektų sąrašus po to, kai LR vyriausybės sprendimu jiems skirtas finansavimas.

Finansavimo lėšos pagal priemonę bus skiriamos bendruomenės inicijuojamoms veikloms, skirtoms mažinti gyventojų socialinę atskirtį, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti, bendruomenės verslumui didinti, gyventojų savanoriškai veiklai skatinti ir kt.

Išsamiau apie kvietimą skaitykite čia.

Teikti projektus pagal šį kvietimą įgijo teisę ir trys Varėnos miesto pareiškėjai – Varėnos socialinių paslaugų centras, VšĮ Margoji gamta bei Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla.

Projektai teikiami pagal atnaujintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Varėnos miesto VVG informacija