Kovo 26 d. Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo dalyviai išklausė ir patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m.

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius atskirai apžvelgė kiekvieno iš strategijos veiksmų įgyvendinimo pažangą, informavo, kad per metus baigti įgyvendinti 6 projektai. Šiuo metu tęsiamas 8 projektų įgyvendinimas. Konstatuota, kad projektų įgyvendinimo pažangą (veiklų) baigimą apsunkino šalyje 2020 m. du kartus įvestas karantinas bei su tuo susiję apribojimai, o didžiosios dalies visų projektų veiklų nebuvo įmanoma organizuoti nuotoliniu būdu. Nepaisant to sėkmingai projektus baigė įgyvendinti Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, Varėnos rajono futbolo klubas „ATŽALYNAS“, Varėnos socialinių paslaugų centras, Varėnos globos namai.

Į vietos veiklos projektų veiklas jau įsitraukė virš 600 Varėnos miesto ir kitų gyventojų, dalis iš jų talkino savanoriškais pagrindais organizuojant projektų veiklas. Sėkmingai vyksta ekonomiškai neaktyvių gyventojų neformaliojo švietimo projektai, beveik trečdalis tokių projektų dalyvių praėjus 6 mėn. po dalyvavimo projekto veiklose dirbo (susirado darbą).

2020 m. buvo paskelbta paskutinis kvietimas vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankai ir paskirstyta Strategijos lėšų likutis, taigi 2020 m. paskirstyta 100 proc. Strategijos įgyvendinimui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų. Deja, dėl karantino apribojimų, paskutinis atrinkto projekto („Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“) veiklos negalėjo būti pradėtas įgyvendinti.

Diskutuota apie iškilusias vienintelio Strategijos 2.2.1. veiksmo „Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“ projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti“, kurį įgyvendina Varėnos verslo ir amatų asociacija, įgyvendinimo problemas. Tikimasi, kad projektas sėkmingai bus baigtas 2021 m. pirmame pusmetyje.

Su patvirtinta Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita 2020 m. galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.